Máy thử chưng cất tự động được cài đặt thành công ở Mông Cổ

Máy thử chưng cất tự động được cài đặt thành công ở Mông Cổ

03-08-2022

Máy thử của chúng tôi đã được sử dụng cho nhiều loại mẫu khác nhau, Dầu hỏa, xăng, nhiên liệu máy bay, dầu boongke , v.v.

tất cả các bài kiểm tra đều nhận được kết quả hài lòng

ASTM D86

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật