d KN-1384 Phích cắm không cao su

d KN-1384 Phích cắm không cao su

09-10-2023


KN-1384 của chúng tôi có thể hoạt động mà không cần phích cắm cao su trên máy chủ chính để tránh lão hóa phích cắm, hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn


ASTM D1384

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật