RDE-AES & Máy đo độ nhớt động học tự động đến Chile

RDE-AES & Máy đo độ nhớt động học tự động đến Chile

16-05-2024

Máy đo độ nhớt động học tự động KN-6595 RDE-RES & KN-445Z của chúng tôi đã được khách hàng từ Chile chấp nhận tại nhà máy của chúng tôi vào tháng 5 năm 2024      

ASTM D6595   ASTM D445

automatic kinematic viscometer   ASTM D6595

ASTM D445   automatic kinematic viscometer

ASTM D6595


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật