Kiểm tra lưu huỳnh
 • Máy kiểm tra hàm lượng lưu huỳnh ASTM D4294 XRF

  Máy kiểm tra hàm lượng lưu huỳnh ASTM D4294 XRF

  Máy thử này cung cấp phép đo nhanh chóng và chính xác tổng lượng lưu huỳnh trong dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ với chuẩn bị mẫu tối thiểu. Thời gian phân tích thông thường là từ 1 đến 5 phút cho mỗi mẫu. Chất lượng của nhiều sản phẩm dầu mỏ có liên quan đến lượng lưu huỳnh có trong đó. Kiến thức về nồng độ lưu huỳnh là cần thiết cho mục đích chế biến. Ngoài ra còn có quy định được ban hành tại các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương nhằm hạn chế lượng lưu huỳnh có trong một số loại nhiên liệu. Máy thử này cung cấp phương tiện để xác định xem hàm lượng lưu huỳnh trong dầu mỏ hoặc sản phẩm dầu mỏ có đáp ứng các giới hạn về đặc điểm kỹ thuật hoặc quy định

  Send Email Chi tiết
 • Thiết bị ISO 20336 đo tổng lưu huỳnh của nhiên liệu khoáng rắn

  Thiết bị ISO 20336 đo tổng lưu huỳnh của nhiên liệu khoáng rắn

  Thiết bị KN-20336 đo tổng lưu huỳnh trong nhiên liệu khoáng rắn phù hợp với tiêu chuẩn ISO 20336 Nhiên liệu khoáng rắn ---- Xác định tổng lưu huỳnh bằng phương pháp chuẩn độ Coulomb. Với sự có mặt của chất xúc tác, một mẫu đã cân được đốt cháy ở nhiệt độ 1150oC trong luồng không khí tinh khiết. Các oxit lưu huỳnh được hình thành và hòa tan trong dung dịch điện phân. Lưu huỳnh dioxit được chuẩn độ bằng iốt và brom được giải phóng từ quá trình điện phân dung dịch kali iodua và kali bromua. Lượng điện năng tiêu thụ bằng điện phân được tích hợp và sử dụng để tính hàm lượng sulfur dioxide. Thiết bị được hiệu chuẩn bằng vật liệu tham chiếu được chứng nhận. Phần trăm lưu huỳnh tổng số trong mẫu được tính theo hàm lượng lưu huỳnh dioxit và hiệu chuẩn trước đó.

  Send Email Chi tiết
 • ASTM D4294 Hàm lượng lưu huỳnh XRF của dầu biển

  ASTM D4294 Hàm lượng lưu huỳnh XRF của dầu biển

  thử này cung cấp phép đo nhanh và chính xác của tổng lưu huỳnh trong các sản phẩm dầu mỏ và dầu khí với tối thiểu của việc chuẩn bị mẫu. Thời gian phân tích điển hình là 1 đến 5 phút cho mỗi mẫu. Chất lượng của nhiều sản phẩm dầu mỏ có liên quan đến số lượng lưu huỳnh có mặt. Kiến thức về nồng độ lưu huỳnh là cần thiết cho các mục đích chế biến. Ngoài ra còn có các quy định ban hành trong các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương hạn chế lượng lưu huỳnh có trong một số nhiên liệu. Máy thử này cung cấp một phương tiện để xác định xem hàm lượng lưu huỳnh trong dầu mỏ hay sản phẩm dầu mỏ đáp ứng đặc điểm kỹ thuật hoặc giới hạn quy định

  Send Email Chi tiết
 • Máy phân tích phần tử của WDXRF

  Máy phân tích phần tử của WDXRF

  Máy phân tích nguyên tố KN-2622 của WDXRF tuân thủ Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn ASTM D2622 đối với lưu huỳnh trong các sản phẩm dầu mỏ bằng phương pháp quang phổ huỳnh quang tia X phân tán bước sóng và Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn ASTM D7039 đối với lưu huỳnh trong xăng, nhiên liệu diesel, nhiên liệu phản lực, dầu hỏa, dầu diesel sinh học, hỗn hợp dầu diesel sinh học và hỗn hợp xăng-Etanol bằng phương pháp quang phổ huỳnh quang tia X phân tán bước sóng đơn sắc.

  Send Email Chi tiết
 • Máy phân tích lưu huỳnh tích hợp KN-SC

  Máy phân tích lưu huỳnh tích hợp KN-SC

  Nó được áp dụng trong các ngành công nghiệp như điện, than, thanh tra thương mại, bảo vệ môi trường, luyện kim, sản xuất giấy, hóa dầu, thăm dò trái đất và tổ chức nghiên cứu hoặc tổ chức kiểm tra chất lượng để đo hàm lượng lưu huỳnh trong vật liệu than, than, than cốc, chất xúc tác, khoáng sản, đá và hóa dầu.

  Send Email Chi tiết
 • Thiết bị cho hàm lượng lưu huỳnh trong các sản phẩm dầu mỏ

  Thiết bị cho hàm lượng lưu huỳnh trong các sản phẩm dầu mỏ

  KN-7039 Thiết bị kiểm tra hàm lượng lưu huỳnh trong các sản phẩm dầu mỏ bằng WDXRF tuân theo Phương pháp thử tiêu chuẩn ASTM D7039 đối với lưu huỳnh trong xăng, nhiên liệu diesel, nhiên liệu phản lực, Kerosine, dầu diesel sinh học, hỗn hợp dầu diesel sinh học và hỗn hợp xăng-ethanol bằng huỳnh quang tia X phân tán bước sóng đơn sắc Phép đo phổ. & ASTM D2622 Phương pháp thử tiêu chuẩn cho lưu huỳnh trong các sản phẩm dầu mỏ bằng phép đo phổ huỳnh quang tia X phân tán theo bước sóng. Mẫu được đặt trong chùm tia X, và cường độ đỉnh của vạch Kα lưu huỳnh ở bước sóng 0,5373 nm được đo. Cường độ nền, được đo ở bước sóng khuyến nghị 0,5190nm (0,5437nm đối với ống đích Rh) được trừ cho cường độ đỉnh. Sau đó, tốc độ đếm thực của kết quả được so sánh với đường chuẩn hoặc phương trình hiệu chuẩn đã chuẩn bị trước đó để thu được nồng độ của lưu huỳnh tính bằng mg / kg hoặc% khối lượng.

  Send Email Chi tiết
 • nóng
  ASTM D4294 Hàm lượng lưu huỳnh EDXRF di động

  ASTM D4294 Hàm lượng lưu huỳnh EDXRF di động

  KN-4294A Máy phân tích lưu huỳnh EDXRF cầm tay là một giải pháp hoàn chỉnh để kiểm tra và xác minh sự tuân thủ của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) Yêu cầu tiêu chuẩn về dầu nhiên liệu lưu huỳnh thấp để đáp ứng việc giảm đáng kể mức tối đa cho phép của lưu huỳnh trong nhiên liệu hàng hải từ 3,5% xuống 0,5%, sẽ được thực thi từ đầu năm 2020. KN-4294A là máy phân tích XRF di động, hiệu suất cao, cung cấp cho ngành năng lượng phương pháp phân tích nguyên tố lưu huỳnh hoàn hảo để phân tích hàm lượng nguyên tố trong dầu như chất bôi trơn, nhiên liệu diesel, nhiên liệu phản lực, dầu hỏa, các sản phẩm chưng cất khác, dầu dễ bay hơi, dầu dư, dầu thủy lực, dầu thô, xăng không chì, xăng có cồn, dầu diesel sinh học. Ngoài ra, nó có thể kiểm tra sự tồn tại của hàm lượng nguyên tố, nguyên tố hao mòn, chất ô nhiễm và hàm lượng lưu huỳnh trong các sản phẩm dầu mỏ tương tự khác. Nó có thể được sử dụng ở mọi nơi, cung cấp điều kiện phân tích hàm lượng lưu huỳnh chất lượng cao, an toàn cho các mẫu chất lỏng, rắn hoặc khí. Phù hợp với Phương pháp thử tiêu chuẩn ASTM D4294 đối với lưu huỳnh trong dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ bằng phép đo phổ huỳnh quang tia X phân tán năng lượng,

  Send Email Chi tiết
 • ASTM D1266 Lưu huỳnh trong phương pháp đèn sản phẩm dầu mỏ

  ASTM D1266 Lưu huỳnh trong phương pháp đèn sản phẩm dầu mỏ

  Mẫu được đốt trong một hệ thống kín, sử dụng đèn thích hợp (Hình 1) và bầu khí quyển nhân tạo bao gồm 70% carbon dioxide và 30% oxy để ngăn chặn sự hình thành các oxit nitơ. Các oxit của lưu huỳnh được hấp thụ và bị oxy hóa thành axit sulfuric bằng dung dịch hydro peroxit, sau đó được xả trong không khí để loại bỏ khí cacbonic hòa tan. Lưu huỳnh dưới dạng sunfat trong chất hấp thụ được xác định theo phương pháp đo axit bằng cách chuẩn độ với dung dịch natri hydroxit tiêu chuẩn, hoặc đo trọng lượng bằng cách kết tủa dưới dạng bari sunfat

  Send Email Chi tiết
 • Máy quang phổ huỳnh quang tia X phân tán năng lượng

  Máy quang phổ huỳnh quang tia X phân tán năng lượng

  Máy quang phổ huỳnh quang tia X phân tán năng lượng di động Máy quang phổ huỳnh quang tia X phân tán năng lượng di động mới này được thiết kế để phân tích tại chỗ Lưu huỳnh trong dầu. Mô hình này đáp ứng đầy đủ kiểm tra các yếu tố tại chỗ trong dầu cho nguyên liệu thô, kiểm soát sản xuất và kiểm tra thành phẩm. Những ưu điểm nổi bật của XRF Nhẹ, nhỏ, một bài kiểm tra chính. Người điều hành có thể thực hiện phân tích tại chỗ bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

  Send Email Chi tiết
 • ASTM D5453 Hàm lượng lưu huỳnh huỳnh quang tia cực tím

  ASTM D5453 Hàm lượng lưu huỳnh huỳnh quang tia cực tím

  Một số chất xúc tác quá trình được sử dụng trong tinh chế dầu mỏ và hóa chất có thể bị nhiễm độc khi chứa một lượng nhỏ vật liệu mang lưu huỳnh trong nguyên liệu. Phương pháp thử nghiệm này có thể được sử dụng để xác định lưu huỳnh trong quá trình cung cấp lưu huỳnh trong thành phẩm, và cũng có thể được sử dụng cho các mục đích kiểm soát theo quy định.

  Send Email Chi tiết
 • nóng
  ASTM D6667 Hàm lượng lưu huỳnh huỳnh quang tia cực tím cho LPG

  ASTM D6667 Hàm lượng lưu huỳnh huỳnh quang tia cực tím cho LPG

  Hàm lượng lưu huỳnh trong LPG, được sử dụng cho mục đích nhiên liệu, góp phần phát thải SOx và có thể dẫn đến ăn mòn trong động cơ và hệ thống xả. Một số chất xúc tác quá trình được sử dụng trong quá trình lọc dầu và hóa chất có thể bị nhiễm độc bởi các vật liệu chứa lưu huỳnh trong nguồn thức ăn chăn nuôi. Phương pháp thử này có thể được sử dụng để xác định lưu huỳnh trong thức ăn chế biến, để đo lưu huỳnh trong thành phẩm và cũng có thể được sử dụng để xác định sự tuân thủ khi được cơ quan quản lý chấp nhận.

  Send Email Chi tiết
 • ASTM D1551 Lưu huỳnh trong dầu mỏ Phương pháp ống thạch anh

  ASTM D1551 Lưu huỳnh trong dầu mỏ Phương pháp ống thạch anh

  đây là tiêu chuẩn Đã rút lại , hầu hết người dùng cuối thay thế thiết bị thử nghiệm này bằng thử nghiệm ASTM D4294 XRF

  Send Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật