Kiểm tra chung
 • Máy chuẩn độ điện thế tự động

  Máy chuẩn độ điện thế tự động

  Máy chuẩn độ điện thế tự động chuẩn độ KN-chuẩn độ được sử dụng để xác định tổng số axit (TAN), tổng số bazơ (TBN), lưu huỳnh Mercaptan và hàm lượng clo trong các sản phẩm dầu mỏ, chất bôi trơn và dầu cách điện máy biến áp. Chuẩn độ là quy trình phân tích hóa học cơ bản, theo đó nồng độ của một chất hóa học trong dung dịch được xác định bằng cách cho nó phản ứng với một lượng hóa chất khác đã đo được. Máy chuẩn độ tự động thực hiện phân tích này bằng cách sử dụng bộ phân phối điều khiển bằng động cơ, bình phản ứng được khuấy trộn và các điện cực cảm nhận sự hoàn thành của phản ứng bằng cách đo hiệu điện thế giữa hai điện cực. Chuẩn độ tự động làm tăng độ chính xác, độ lặp lại và khả năng tái lập cũng như giảm thiểu sai sót trong tính toán và tài liệu

  Send Email Chi tiết
 • Máy chuẩn độ điện thế tự động

  Máy chuẩn độ điện thế tự động

  Máy chuẩn độ điện thế tự động KN-titrate được sử dụng để xác định Chỉ số axit tổng (TAN), Tổng chỉ số bazơ (TBN), Lưu huỳnh Mercaptan và hàm lượng clo trong các sản phẩm dầu mỏ, chất bôi trơn và dầu cách điện máy biến áp. Chuẩn độ là quy trình phân tích hóa học cơ bản, theo đó nồng độ của một chất hóa học trong dung dịch được xác định bằng cách cho nó phản ứng với một lượng đo được của một hóa chất khác. Máy chuẩn độ tự động thực hiện phép phân tích này bằng cách sử dụng bộ phân phối được điều khiển bằng động cơ, bình phản ứng có khuấy và các điện cực cảm nhận sự hoàn thành của phản ứng bằng cách đo hiệu điện thế giữa hai điện cực. Chuẩn độ tự động làm tăng độ chính xác, độ lặp lại và khả năng tái tạo cũng như giảm thiểu lỗi trong tính toán và lập tài liệu

  Send Email Chi tiết
 • ASTM D7279 Máy đo độ nhớt Houillon tự động

  ASTM D7279 Máy đo độ nhớt Houillon tự động

  Máy đo độ nhớt Houillon tự động KN-7929 phù hợp với Phương pháp thử tiêu chuẩn ASTM D7279 đối với độ nhớt động học của chất lỏng trong suốt và đục bằng máy đo độ nhớt Houillon tự động. Nhiều sản phẩm dầu mỏ và một số sản phẩm không phải dầu mỏ được sử dụng làm chất bôi trơn trong thiết bị và việc vận hành chính xác thiết bị phụ thuộc vào độ nhớt thích hợp của chất bôi trơn được sử dụng. Ngoài ra, độ nhớt của nhiều loại nhiên liệu dầu mỏ rất quan trọng đối với việc ước tính các điều kiện bảo quản, xử lý và vận hành tối ưu. Vì vậy, việc xác định chính xác độ nhớt là điều cần thiết đối với nhiều thông số kỹ thuật của sản phẩm.

  Send Email Chi tiết
 • ASTM D7279 Máy đo độ nhớt Houillon tự động , A

  ASTM D7279 Máy đo độ nhớt Houillon tự động , A

  Máy đo độ nhớt Houillon tự động KN-7929A phù hợp với Phương pháp thử tiêu chuẩn ASTM D7279 đối với độ nhớt động học của chất lỏng trong suốt và đục bằng máy đo độ nhớt Houillon tự động. Nhiều sản phẩm dầu mỏ và một số sản phẩm không phải dầu mỏ được sử dụng làm chất bôi trơn trong thiết bị và việc vận hành chính xác thiết bị phụ thuộc vào độ nhớt thích hợp của chất bôi trơn được sử dụng. Ngoài ra, độ nhớt của nhiều loại nhiên liệu dầu mỏ rất quan trọng đối với việc ước tính các điều kiện bảo quản, xử lý và vận hành tối ưu. Vì vậy, việc xác định chính xác độ nhớt là điều cần thiết đối với nhiều thông số kỹ thuật của sản phẩm.

  Send Email Chi tiết
 • ASTM D7279 Máy đo độ nhớt Houillon tự động , B

  ASTM D7279 Máy đo độ nhớt Houillon tự động , B

  Máy đo độ nhớt Houillon tự động KN-7929B phù hợp với Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn ASTM D7279 đối với độ nhớt động học của chất lỏng trong suốt và đục bằng máy đo độ nhớt Houillon tự động. Nhiều sản phẩm dầu mỏ và một số sản phẩm không phải dầu mỏ được sử dụng làm chất bôi trơn trong thiết bị và việc vận hành chính xác thiết bị phụ thuộc vào độ nhớt thích hợp của chất bôi trơn được sử dụng. Ngoài ra, độ nhớt của nhiều loại nhiên liệu dầu mỏ rất quan trọng đối với việc ước tính các điều kiện bảo quản, xử lý và vận hành tối ưu. Vì vậy, việc xác định chính xác độ nhớt là điều cần thiết đối với nhiều thông số kỹ thuật của sản phẩm.

  Send Email Chi tiết
 • Máy đo độ nhớt Houillon tự động ASTM D7279, C

  Máy đo độ nhớt Houillon tự động ASTM D7279, C

  Máy đo độ nhớt Houillon tự động KN-7929 phù hợp với Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn ASTM D7279 về độ nhớt động học của chất lỏng trong suốt và mờ đục bằng máy đo độ nhớt Houillon tự động. Nhiều sản phẩm dầu mỏ và một số sản phẩm phi dầu mỏ được sử dụng làm chất bôi trơn trong thiết bị và hoạt động chính xác của thiết bị phụ thuộc vào độ nhớt thích hợp của chất bôi trơn được sử dụng. Ngoài ra, độ nhớt của nhiều loại nhiên liệu dầu mỏ rất quan trọng để ước tính các điều kiện bảo quản, xử lý và vận hành tối ưu. Do đó, việc xác định chính xác độ nhớt là điều cần thiết đối với nhiều thông số kỹ thuật của sản phẩm.

  Send Email Chi tiết
 • Thiết bị đo độ nhớt cố hữu ASTM D4603 cho PET Polyester

  Thiết bị đo độ nhớt cố hữu ASTM D4603 cho PET Polyester

  Thiết bị đo độ nhớt vốn có KN-4603 cho PET Polyester tuân theo tiêu chuẩn ASTM D4603 Thiết bị đo độ nhớt vốn có cho PET Polyester. Nó được sử dụng để kiểm tra các sản phẩm dầu mỏ lỏng, cả trong suốt và không trong suốt. Nó được sử dụng để xác định độ nhớt vốn có của poly (ethylene terephthalate) (PET) hòa tan ở nồng độ 0,50% trong dung dịch 60/40 phenol / 1,1,2,2-tetrachloroethane bằng nhớt kế mao quản thủy tinh. Các dạng PET tinh thể cao không hòa tan trong hỗn hợp dung môi sẽ yêu cầu một quy trình khác.

  Send Email Chi tiết
 • Thiết bị ASTM D943 xác định đặc tính oxy hóa của dầu khoáng bị ức chế

  Thiết bị ASTM D943 xác định đặc tính oxy hóa của dầu khoáng bị ức chế

  Thiết bị KN-943 xác định đặc tính oxy hóa của dầu khoáng bị ức chế phù hợp với Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn ASTM D943 về đặc tính oxy hóa của dầu khoáng bị ức chế. Mẫu dầu được tiếp xúc với oxy khi có nước và chất xúc tác sắt-đồng ở 95°C. Thử nghiệm tiếp tục cho đến khi trị số axit đo được của dầu là 2,0 mg KOH/g hoặc cao hơn. Số giờ thử nghiệm cần thiết để dầu đạt 2,0 mg KOH/g là “tuổi thọ oxy hóa”.

  Send Email Chi tiết
 • Máy kiểm tra tạp chất cơ học KN-511

  Máy kiểm tra tạp chất cơ học KN-511

  Máy kiểm tra tạp chất cơ học KN-511 phù hợp với GB/T 511 Dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ và phụ gia - Phương pháp xác định phụ gia cơ học. Nó áp dụng để kiểm tra tạp chất cơ học của sản phẩm dầu mỏ và phụ gia bằng phương pháp trọng lượng

  Send Email Chi tiết
 • Máy đo độ mòn sắt ASTM D8120

  Máy đo độ mòn sắt ASTM D8120

  Máy đo độ mòn sắt KN-8120 phù hợp với Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn ASTM D8120 để định lượng mảnh vụn sắt. Bằng cách định lượng nồng độ của tổng số mảnh vụn sắt, phương pháp thử nghiệm này cung cấp dấu hiệu trực tiếp về chiến tranh trong máy bằng cách cho phép người dùng xác định chính xác khi nào có sự sai lệch so với sự tích tụ bình thường của mảnh vụn sắt do máy tạo ra hoặc khi nồng độ mảnh vụn sắt đã vượt quá giới hạn vận hành an toàn.

  Send Email Chi tiết
 • Máy kiểm tra định lượng mảnh vụn sắt ASTM D8120

  Máy kiểm tra định lượng mảnh vụn sắt ASTM D8120

  Máy kiểm tra định lượng mảnh vụn sắt KN-8120Z phù hợp với Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn ASTM D8120 để định lượng mảnh vụn sắt. Bằng cách định lượng nồng độ của tổng số mảnh vụn sắt, phương pháp thử này cung cấp dấu hiệu trực tiếp về tình trạng hao mòn của máy bằng cách cho phép người dùng xác định chính xác khi nào có sự sai lệch so với sự tích tụ bình thường của mảnh vụn sắt do máy móc tạo ra hoặc khi nồng độ của mảnh vụn sắt đã vượt quá giới hạn vận hành an toàn.

  Send Email Chi tiết
 • Thiết bị ASTM D6421 cho kim phun nhiên liệu cổng điện tử bị tắc nghẽn bằng quy trình băng ghế dự bị

  Thiết bị ASTM D6421 cho kim phun nhiên liệu cổng điện tử bị tắc nghẽn bằng quy trình băng ghế dự bị

  KN-6421 Thiết bị xử lý tắc nghẽn kim phun nhiên liệu cổng điện tử bằng quy trình băng ghế dự bị phù hợp với Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn ASTM D6421 để đánh giá nhiên liệu động cơ đánh lửa ô tô đối với tắc nghẽn kim phun nhiên liệu cổng điện tử bằng quy trình băng ghế dự bị. Phương pháp thử nghiệm này bao gồm một quy trình thử nghiệm băng ghế dự bị để đánh giá xu hướng của nhiên liệu động cơ đánh lửa ô tô đối với kim phun nhiên liệu cổng điện tử (PFI) bị tắc nghẽn. Phương pháp thử nghiệm sử dụng một thiết bị băng ghế dự bị được trang bị các kim phun Bosch được chỉ định để sử dụng cho động cơ tăng áp 2.2 L của Chrysler 1985-1987. Phương pháp thử nghiệm này dựa trên quy trình thử nghiệm do Hội đồng Nghiên cứu Điều phối (CRC) phát triển để dự đoán xu hướng hình thành cặn của nhiên liệu động cơ đánh lửa trong các khe hở đo nhỏ của kim phun trong động cơ phun nhiên liệu cổng.

  Send Email Chi tiết
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • tổng số 32 kỷ lục
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật